Tháng Mười 2022

Đồng hợp Malik và hành trình vào phương Nam

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings và Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã chính thức ký kết hợp tác thực hiện dự án “Tư vấn Xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings giai đoạn 2023-2030 bằng phương pháp Đồng hợp Malik (MS®)”.

ĐI TRONG THẾ GIỚI MƠ HỒ:

Cuốn sách \”Đi trong thế giới mơ hồ\” mô tả các cách thức định hướng, bao gồm các nguyên tắc tư duy và quy tắc hành động trong những điều kiện không chắc chắn và vô cùng phức hợp. Đây là những phương pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trong môi trường VUCA – môi trường với 4 đặc trưng chính: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức hợp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).

Chi phí hợp lý nhất

Những sản phẩm tư vấn đạt chất lượng “quốc tế” nhưng chỉ với chi phí “nội địa” của Sleader, chỉ bằng 1/5 so với các đơn vị tư vấn quốc tế, đã và đang từng bước thuyết phục được các đối tác lớn có thương hiệu mạnh trong nước.