Khóa học “Ứng dụng Malik trong Quản trị doanh nghiệp”

Chương trình đào tạo về tư duy hệ thống và ứng dụng Hệ thống quản lý Malik trong quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đã được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam trong 2 ngày 8-9/11/2019. Chương trình mang đẳng cấp châu Âu và tầm cỡ quốc tế, là sự hợp tác …

Khóa học “Ứng dụng Malik trong Quản trị doanh nghiệp” Read More »