Tọa đàm về Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chí Linh là vùng đất “địa linh nhân kiệt” và nổi tiếng bởi vị trí địa lý đặc biệt “tựa sơn hướng thủy”. Tuy là một thành phố rất trẻ, chỉ mới được thành lập vào đầu năm 2019, nhưng lãnh đạo vào nhân dân thành phố đã thể hiện quyết tâm đạt được mục …

Tọa đàm về Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Read More »