Tháng Năm 2023

Hội thảo Báo cáo Chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 24 tháng 05, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) tổ chức thành công Hội thảo Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với sự tham …

Hội thảo Báo cáo Chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045 Read More »

SLEADER đồng hành cùng GDC trong chuyển hướng chiến lược

Là nhà thầu chuyên nghiệp trong xây dựng hạ tầng, cảnh quan và xây dựng dân dụng, trong suốt 10 năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC (GDC Group) đã ghi dấu tên tuổi của mình trên các công trình lớn trải dài khắp cả nước. Một trong số đó phải kể đến …

SLEADER đồng hành cùng GDC trong chuyển hướng chiến lược Read More »

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

Để tăng năng lực của cán bộ chủ chốt nhằm thích ứng được với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ngày càng biến động khó lường, Lãnh đạo Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) đã triển khai Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành …

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Read More »