Hội thảo Báo cáo Chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hội thảo Báo cáo Chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ngày 24 tháng 05, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) tổ chức thành công Hội thảo Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với sự tham gia và đóng góp ý kiến của hơn 60 nhân sự chủ chốt đến từ các Phòng, Ban, Đơn vị của PVCFC.

TS. Dương Thu, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) phát biểu tại Hội Thảo
TS. Dương Thu, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) phát biểu tại Hội Thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Dương Thu đã nhấn mạnh về phương pháp tư vấn khác biệt “work with” của SLEADER được áp dụng trong suốt quá trình xây dựng chiến lược phát triển PVCFC. Bằng việc ứng dụng mô hình, công cụ hiện đại như: Phần mềm Đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp MSA, Mô hình 2 đường cong chữ S, đặc biệt là công nghệ Đồng hợp Malik, Chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, chỉ gần 2 tháng làm việc

Báo cáo chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được xây dựng dựa trên việc phân tích năng lực cốt lõi của PVCFC, xu hướng phát triển và những yếu tố ảnh hướng đến ngành phân bón Việt Nam và thế giới. Các nội dung chính của Chiến lược như: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu chiến lược, Chiến lược tổng thể, Chiến lược chức năng, Giải pháp chiến lược và Lộ trình triển khai cụ thể được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội nghị Đồng hợp. Sự gắn kết, tinh thần sáng tạo và trí tuệ tập thể sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho PVCFC trong những năm tới và mục tiêu chiến lược 2030 sẽ sớm trở thành hiện thực.

Là một trong số các chuyên gia của dự án tư vấn chiến lược, TS. Trần Thị Hồng Liên chia sẻ, sức mạnh từ bên trong PVCFC được hình thành từ sự tâm huyết của Ban lãnh đạo, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật đã được rèn luyện qua nhiều dự án khó, hiện nay vận hành hiệu quả nhà máy có công nghệ tiên tiến, top đầu thế giới. Văn hóa tiên phong tạo nền tảng cho PVCFC mạnh dạn thực hiện chuyển đổi mô hình và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đại biểu tham dự hội thảo vô cùng ấn tượng về hiệu quả của Công nghệ Đồng hợp Malik cũng như đồng ý với các nội dung trong báo cáo chiến lược do SLEADER trình bày. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề cập những rủi ro, những khó khăn, thách thức khi thực hiện các giải pháp chiến lược, đề xuất những giải pháp ưu tiên, mang tính đòn bẩy để thực hiện trước nhằm tối ưu nguồn lực.

Ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát biểu tại Hội Thảo
Ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát biểu tại Hội Thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) nhấn mạnh rằng, với bản báo cáo chiến lược này, các cá nhân và bộ phận của Công ty cần quyết tâm và kiên trì trong quá trình thực thi để có thể đạt được những mục tiêu mà Công ty đã cùng nhau xây dựng. Ngoài ra, ông đã tin tưởng và mong rằng sẽ có sự đồng hành của đơn vị tư vấn – Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Công ty.


Tin bài và ảnh: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER)