Chuyển đổi số quản lý

Trong khi thực thi chuyển đổi số, phần nhiều tổ chức/doanh nghiệp đang tập trung “số hóa”, nghĩa là ứng dụng công nghệ số để làm cho công việc hiện tại được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản chất của chuyển đổi số lại là thay đổi căn bản từ tư duy, phương pháp làm việc đến mô hình kinh doanh và hành động cụ thể của mọi cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp và kể cả toàn xã hội.

Vì vậy, muốn chuyển đổi số thành công, bắt buộc phải bắt đầu từ chuyển đổi số quản lý – đổi mới một cách căn bản, từ cách thức quản lý, tới hệ thống quản lý vận hành của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả.

Thách thức đòi hỏi chuyển đổi số quản lý

Sự thay đổi không ngừng của môi trường cùng với những tác động khôn lường đã khiến cho các cách tiếp cận và tư duy quản lý phổ biển đang sử dụng ngày càng kém hiệu quả và cuối cùng trở nên hoàn toàn không hiệu quả. Có thể nhận thấy một vài biểu hiện có tính điển hình của quản lý đang thịnh hành:

Quá tập trung vào thành tích ngắn hạn

Không có công cụ kiểm soát vận hành trong bối cảnh mới

Vì vậy, để nhanh chóng làm chủ sự phức hợp ngày càng gia tăng và sẵn sàng kết nối toàn cầu một cách mạnh mẽ, các tổ chức và doanh nghiệp cần phải có cách tư duy và những công cụ quản lý mới đảm bảo tính “Thích ứng và linh hoạt – Nhanh chóng và hiệu quả”.

Dịch vụ của SLEADER

SLEADER có hệ thống mô hình công cụ hiện đại, độc quyền được chuyển giao từ Viện Malik, Thụy Sỹ và đội ngũ chuyên gia toàn diện sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp:

Chuyển đổi số theo trạng thái tự nhiên

Không gây xáo trộn cơ cấu tổ chức / doanh nghiệp

Tăng cường lợi thế cạnh tranh

Chủ động dẫn dắt sự thay đổi và làm việc hiệu quả gấp đôi

Tiết kiệm chi phí

Đạt kết quả mục tiêu với chỉ một nửa ngân sách

Ra quyết định chính xác

Có được bộ thông tin đa chiều và gắn kết để giúp xác định được

Tối ưu hóa hiệu suất

Đầu tư và phân bổ nguồn lực có trọng điểm để tạo ra hiệu ứng đòn bẩy và hiệu quả tối ưu

Tư vấn chuyển đổi số quản lý

  • Chiến lược chuyển đổi số quản lý
  • Chuyển đổi mô hình kinh doanh
  • Rà soát, chuẩn hóa các quy trình quản trị nội bộ
  • Đánh giá hệ thống quản lý doanh nghiệp
  • Quản trị đổi mới sáng tạo

Đào tạo chuyển giao mô hình công cụ quản trị hiện đại

  • Đào tạo thực hành quản lý hiệu quả
  • Ứng dụng mô hình công cụ quản lý hiệu quả trong chuyển đổi số quản lý

Khách hàng của chúng tôi