Tổng quan tư vấn

Hãy đối mặt với sự thay đổi, thậm chí là chủ động dẫn dắt sự thay đổi và làm việc hiệu quả gấp đôi, ngay cả khi chỉ có một nửa số tiền!

Doanh nghiệp​

Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp ​

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp​

Phát triển văn hóa doanh nghiệp

Khu vực công

Tư vấn chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Đánh giá lợi thế cạnh tranh của địa phương

Tư vấn triển khai các chương trình mục tiêu ưu tiên

Dự án nổi bật

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX)

Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045, mục tiêu dài hạn trở thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, vươn ra tầm quốc tế

Nội dung cụ thể:

 • Xây dựng khung chiến lược và các chiến lược hợp phần giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045
 • Thiết kế giải pháp và lộ trình triển khai chiến lược

Kết quả đạt được:

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai các giải pháp chiến lược với kết quả:
 • Tổng doanh thu hợp nhất đạt 304.063 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch
 • Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.270 tỷ đồng, đạt 757% kế hoạch điều chỉnh

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE (TMC)

Tư vấn triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung cụ thể:

 • Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
 • Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® tìm kiếm giải pháp để TMC có doanh thu ngoài MobiFone trong năm 2023

Kết quả đạt được:

 • Sau 5 tháng tư vấn, tiết kiệm 32 tỷ đồng chi phí vận hành
 • Ký kết được các hợp đồng cung cấp thiết bị cho đối tác bên ngoài MobiFone
Logo PVCFC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (PVCFC)

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nội dung cụ thể:

 • Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
 • Rà soát chiến lược hiện tại
 • Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để phát triển chiến lược cho 10 năm

Kết quả đạt được:

 • Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
 • Định hình con đường phát triển cho công ty trong 10 năm tới khi thị trường phân bón đang dần đạt tới giới hạn tăng trưởng

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO)

Xây dựng hệ thống thông tin quản trị.

Nội dung cụ thể:

 • Xây dựng phương pháp tính giá thành phản ánh đúng cho từng sản phẩm/dịch vụ công ty sản xuất ra
 • Thiết kế hệ thống Báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của Ban lãnh đạo
 • Xây dựng quy trình, quy định nội bộ về Kế toán quản trị
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá KPIs về chi phí cho các bộ phận sản xuất để tối ưu hóa giá thành sản phẩm
 • Xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư

Kết quả đạt được:

 • Hoàn thành dự án tư vấn hệ thống thông tin quản trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Logo Tiến Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG

Nội dung cụ thể:

 • Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để tìm kiếm giải phát triển sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn và rẻ hơn

Kết quả đạt được:

 • Năm 2022 sản lượng tiêu thụ phân bón đạt 129.000 tấn; tổng doanh thu đạt 1.370 tỷ đồng, tăng 28%
 • Tạo công ăn việc làm ổn định cho 531 lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC

Tư vấn đánh giá nền tảng phát triển và xây dựng, triển khai chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Nội dung cụ thể:

 • Đánh giá nền tảng phát triển Công ty
 • Đánh giá tình hình hoạt động tại Công ty mẹ và các công ty con
 • Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để xây dựng chiến lược phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình thông minh đến năm 2035

Kết quả đạt được:

 • Đạt doanh thu hơn 1500 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng gấp đôi
 • Thu hút được nhà đầu tư nước ngoài (Singapore, HongKong,…)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030.

Nội dung cụ thể:

 • Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
 • Trở thành doanh nghiệp Top 10 về đầu tư và xây dựng ở khu vực phía Nam vào năm 2030
 • Trở thành chủ đầu tư đa lĩnh vực bao gồm năng lượng sạch, bất động sản logistics, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và nhà ở đô thị

Kết quả đạt được:

 • Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
 • Thiết kế lộ trình triển khai chi tiết và giải pháp đòn bẩy để thực thi một cách nhanh chóng và tối ưu nguồn lực nhất

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DOANH SINH

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Nội dung cụ thể:

 • Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển
 • Tuyển dụng nhân sự cấp cao
 • Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
 • Huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng
 • Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện chiến lược
 • Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu gắn với chiến lược
 • Xây dựng hệ thống quản trị để kiểm soát công việc của nhân viên

Kết quả đạt được:

 • Vượt qua Đại dịch Covid-19 với doanh số tăng 10%
 • Trở thành 1 trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Ninh Bình

Tập đoàn đèo cả

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030

Nội dung cụ thể:

 • Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
 • Trở thành doanh nghiệp Top 10 về đầu tư và xây dựng ở khu vực phía Nam vào năm 2030
 • Trở thành chủ đầu tư đa lĩnh vực bao gồm năng lượng sạch, bất động sản logistics, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và nhà ở đô thị

Kết quả đạt được:

 • Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
 • Thiết kế lộ trình triển khai chi tiết và giải pháp đòn bẩy để thực thi một cách nhanh chóng và tối ưu nguồn lực nhất
Logo PVCFC
Logo Tiến Nông
Petro
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX)

Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045, mục tiêu dài hạn trở thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, vươn ra tầm quốc tế
Nội dung cụ thể:
- Xây dựng khung chiến lược và các chiến lược hợp phần giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045
- Thiết kế giải pháp và lộ trình triển khai chiến lược
Kết quả đạt được:
Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai các giải pháp chiến lược với kết quả:
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 304.063 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.270 tỷ đồng, đạt 757% kế hoạch điều chỉnh

Mobi
TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE (TMC)

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Nội dung cụ thể:
- Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
- Rà soát chiến lược hiện tại
- Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để phát triển chiến lược cho 10 năm
Kết quả đạt được:
- Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
- Định hình con đường phát triển cho công ty trong 10 năm tới khi thị trường phân bón đang dần đạt tới giới hạn tăng trưởng

Pvcfc
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (PVCFC)

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nội dung cụ thể:

- Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
- Rà soát chiến lược hiện tại
- Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để phát triển chiến lược cho 10 năm
Kết quả đạt được:

- Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
- Định hình con đường phát triển cho công ty trong 10 năm tới khi thị trường phân bón đang dần đạt tới giới hạn tăng trưởng

vaeco
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO)

Xây dựng hệ thống thông tin quản trị.

Nội dung cụ thể:

- Xây dựng phương pháp tính giá thành phản ánh đúng cho từng sản phẩm/dịch vụ công ty sản xuất ra
- Thiết kế hệ thống Báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của Ban lãnh đạo
- Xây dựng quy trình, quy định nội bộ về Kế toán quản trị
- Xây dựng tiêu chí đánh giá KPIs về chi phí cho các bộ phận sản xuất để tối ưu hóa giá thành sản phẩm
- Xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư
Kết quả đạt được:

- Hoàn thành dự án tư vấn hệ thống thông tin quản trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

doanh sinh
CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DOANH SINH

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Nội dung cụ thể:

- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển
- Tuyển dụng nhân sự cấp cao
- Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
- Huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng
- Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện chiến lược
- Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu gắn với chiến lược
- Xây dựng hệ thống quản trị để kiểm soát công việc của nhân viên
Kết quả đạt được:

- Vượt qua Đại dịch Covid-19 với doanh số tăng 10%
- Trở thành 1 trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Ninh Bình

tiến nông
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG

Nội dung cụ thể:

- Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để tìm kiếm giải phát triển sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn và rẻ hơn
Kết quả đạt được:

- Năm 2022 sản lượng tiêu thụ phân bón đạt 129.000 tấn; tổng doanh thu đạt 1.370 tỷ đồng, tăng 28%
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho 531 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng

gdc
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC

Tư vấn đánh giá nền tảng phát triển và xây dựng, triển khai chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Nội dung cụ thể:

- Đánh giá nền tảng phát triển Công ty
- Đánh giá tình hình hoạt động tại Công ty mẹ và các công ty con
- Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik® để xây dựng chiến lược phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình thông minh đến năm 2035
Kết quả đạt được:

- Đạt doanh thu hơn 1000 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng gấp đôi
- Thu hút được nhà đầu tư nước ngoài (Singapore, HongKong,…)

diccon
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030.

Nội dung cụ thể:

- Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
- Trở thành doanh nghiệp Top 10 về đầu tư và xây dựng ở khu vực phía Nam vào năm 2030
- Trở thành chủ đầu tư đa lĩnh vực bao gồm năng lượng sạch, bất động sản logistics, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và nhà ở đô thị
Kết quả đạt được:

- Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
- Thiết kế lộ trình triển khai chi tiết và giải pháp đòn bẩy để thực thi một cách nhanh chóng và tối ưu nguồn lực nhất

deoca
Tập đoàn Đèo Cả

Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030.

Nội dung cụ thể:

- Đánh giá hệ thống quản trị bằng phần mềm MSA®
- Trở thành doanh nghiệp Top 10 về đầu tư và xây dựng ở khu vực phía Nam vào năm 2030
- Trở thành chủ đầu tư đa lĩnh vực bao gồm năng lượng sạch, bất động sản logistics, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và nhà ở đô thị
Kết quả đạt được:

- Thời gian hoàn thành và bàn giao chiến lược ngắn kỷ lục: chỉ 2,5 tháng
- Thiết kế lộ trình triển khai chi tiết và giải pháp đòn bẩy để thực thi một cách nhanh chóng và tối ưu nguồn lực nhất

previous arrow
next arrow

Quy trình thực hiện dự án tư vấn

Quy trình thực hiện
dự án tư vấn

Công nghệ, mô hình hiện đại

Công nghệ, mô hình
hiện đại

Công nghệ Đồng hợp Malik ( Malik Syntegration® )

Đồng hợp Malik là công nghệ độc quyền của Viện Malik, Thụy Sỹ có thể đồng bộ và tích hợp trí tuệ cảm xúc của nhiều người nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đến toàn bộ hệ thống chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày.

Phần mềm MSA®

Phần mềm đánh giá toàn diện hệ thống quản trị duy nhất tại Việt Nam: Đo lường sức mạnh nội tại doanh nghiệp, Phân bổ và đầu tư nguồn lực hợp lý và Tăng trưởng đột phá.

Mô hình 2 Đường cong chữ S®

Công cụ này cho phép xem xét đồng thời ba chiến lược phát triển của mỗi tổ chức/doanh nghiệp: các chiến lược hiện tại, các chiến lược tương lai và các chiến lược chuyển đổi.

Mô hình Quản lý Tổng thể (GMM®)

Mô hình giúp các nhà quản trị hình dung một cách rõ nét nhất sự tương tác giữa các yếu tố bên trong với môi trường bên ngoài.

Mô hình Quản lý Hiệu quả (Bánh xe Quản lý®)

Mô hình này cho phép các tổ chức/ doanh nghiệp thực thi quản lý hiệu quả nhờ thực hiện đồng thời quản lý đúng và quản lý tốt.

Mô hình Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS®)

Mô hình giúp các nhà quản lý có thể điều hành một cách hiệu quả nhờ sự tích hợp 24 yếu tố cốt lõi của hệ thống.

Mô hình Độ nhạy Malik®

Mô hình giúp xác định được những ‘điểm đòn bẩy’ quan trọng để điều hành tổ chức/doanh nghiệp theo hướng mong muốn với việc sử dụng tối thiểu các nguồn lực.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7

Khách hàng
của chúng tôi nói gì?

Slide

Đồng hợp là phương pháp rất là mới trong việc tạo ra động lực cho người lao động cũng như xác định tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. SLEADER đã cùng chúng tôi giải bài toán này.

Ông NGUYỄN HỒNG PHONG
Tổng Giám đốc CTCP Công Nông nghiệp Tiến Nông
Logo Tiến Nông
Slide

Khi mà quá trình Đồng hợp được triển khai thì những thành viên tham gia tự khám phá ra cho mình những giá trị của bản thân mình và trang bị thêm cho mình phương pháp làm việc cá nhân mới và hiệu quả.

TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC)
Slide

Phải nói lời cảm ơn SLEADER, các chuyên gia đã đem một phương pháp rất mới để áp dụng vào cho CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau và bản thân tôi rất ấn tượng, vượt trên cả mong đợi về tính hiệu quả.

Ông TRẦN NGỌC NGUYÊN
Chủ tịch HĐQT CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Slide

Tôi nhìn thấy sự diễn tiến lớn về quá trình tư duy cũng như tầm nhìn của các thành viên. Mọi người đã dám suy nghĩ, phát biểu và hành động vượt qua vùng an toàn của bản thân.

Ông VĂN TIẾN THANH
Tổng Giám Đốc CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Logo PVCFC
Slide

Đây là phương pháp thực sự hiệu quả, mang lại năng suất vượt trội gấp nhiều lần so với các phương pháp trước đây. Thứ nhất là tư duy cộng hưởng một cách tích cực. Thứ hai là tăng thêm niềm tin vì chiến lược là mọi người cùng xây dựng.

Ông NGUYỄN VĂN KHOA
Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn GDC
Slide

Thông qua 2 ngày, tôi có được nguồn dữ liệu vô cùng quý giá. Tôi thấy được năng lượng cũng như tâm tư, nguyện vọng, giải pháp, hướng đi và quyết tâm của tất cả các anh chị em, điều mà không phải ai cũng khơi gợi được.

Ông LÊ ĐÌNH THẮNG
Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng DIC Holdings
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Khách hàng của chúng tôi