Khai giảng Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành quản lý” dành cho Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (TMC)

Ngày 17/08 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược phối hợp cùng Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone đã tổ chức Lễ khai giảng Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành quản lý” dành cho Ban Giám đốc, đội ngũ quản lý và nhân viên chủ chốt của Trung tâm và các chi nhánh trên toàn quốc.