Tháng Ba 2021

Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp

Tại sao cần đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp? Doanh nghiệp thiếu nền tảng vững chắc sẽ không có sự bứt phá cần thiết Nhận diện đúng các yếu tố tạo nên nền tảng phát triển sẽ giúp các doanh nghiệp có những hành động phù hợp nhằm xây dựng lợi thế cạnh …

Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp Read More »

TS. NGUYỄN NAM

• Chuyên gia về ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý phức hợp • Giải thưởng Australian Leadership Award 2011 của diễn đàn Australian Davos Connection (ADC) • Phó Chủ tịch, Liên đoàn Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế (IFSR) • Đồng sáng lập, Think2Impact™ Pty Ltd, Canberra, Úc; Liên minh thiết kế …

TS. NGUYỄN NAM Read More »

Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức

Tại sao cần đánh giá nền tảng phát triển tổ chức? Tổ chức không có nền tảng vững chắc mà chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực và lợi thế sẵn có thì sẽ không thể đứng vững, và có thể sụp đổ trước làn sóng của sự cạnh tranh mang tính toàn cầu, …

Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức Read More »