sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  TS. TRẦN THỊ HỒNG LIÊN

  • Chuyên gia trong lĩnh vực quản trị công ty, chiến lược, lãnh đạo và khởi nghiệp

  • Nghiên cứu và ứng dụng thành công quản lý hiệu quả vào quản trị khu vực công, giúp giảm ½ thời gian thực hiện chức trách được phân công

  • Đồng tác giả cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

  • Tác giả cuốn sách Board Directors, Financial Derivatives, and Corporate governance: The case of Vietnam

  • Dịch giả 02 cuốn sách: Quản trị học đương đại thiết yếu và Quản trị nguồn nhân lực

  Xem thêm