Đội ngũ chuyên gia

TS. DƯƠNG THU

• Chuyên gia về chiến lược, quản trị nhân sự và phát triển tổ chức • Kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam • Xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo, …

TS. DƯƠNG THU Read More »

TS. NGUYỄN NAM

• Chuyên gia về ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý phức hợp • Giải thưởng Australian Leadership Award 2011 của diễn đàn Australian Davos Connection (ADC) • Phó Chủ tịch, Liên đoàn Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế (IFSR) • Đồng sáng lập, Think2Impact™ Pty Ltd, Canberra, Úc; Liên minh thiết kế …

TS. NGUYỄN NAM Read More »

JOSEF COELLEN

• Phát triển chiến lược (chiến lược thị trường, chiến lược chức năng) • Phát triển tổ chức • Tái thiết kế cấu trúc và quy trình • 25 năm tư vấn và đào tạo • Quản lý của một công ty kiến trúc chuyên phát triển và lên kế hoạch cho các trung tâm …

JOSEF COELLEN Read More »