sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  TS. DƯƠNG THỊ THU

  • Chuyên gia về Chiến lược, Quản trị nhân sự và Lãnh đạo tổ chức
  • Kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, tái cơ cấu và đánh giá nền tảng doanh nghiệp
  • Giám đốc các dự án tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam
  • Người tiên phong nghiên cứu và ứng dụng các mô hình, công cụ quản trị hiện đại bậc nhất châu Âu của Viện Malik, Thụy Sỹ cho các doanh nghiệp Việt Nam
  • Chủ biên cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây”, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.

  • Chủ biên dịch cuốn sách “Quản lý: Những điều cốt lõi”, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021

  Xem thêm