Góc nhìn

Tiếp nối truyền thống khởi nghiệp của Công chúa Tiên Dung

Câu chuyện về Chử Đồng Tử, một trong “tứ bất tử” của Việt Nam, đã may mắn kết duyên cùng công chúa Tiên Dung thì nhiều người biết, song việc Công chúa là người phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sớm nhất trong lịch sử thì ít người biết! Truyền thuyết kể rằng, khi biết …

Tiếp nối truyền thống khởi nghiệp của Công chúa Tiên Dung Read More »

Đồng hợp: Phương pháp mới để làm chủ sự thay đổi

Tóm tắt: Các thách thức của cuộc Đại chuyển đổi Thế kỷ 21 quá lớn khiến cho cách tiếp cận và tư duy phổ biến hiện hành ngày càng kém hiệu quả, thậm chí trở nên hoàn toàn không hiệu quả. “Hãy đối mặt với sự thay đổi, thậm chí là chủ động dẫn dắt …

Đồng hợp: Phương pháp mới để làm chủ sự thay đổi Read More »

Bạn là Doanh nhân hay Nhà đầu tư?

Mỗi doanh nhân là một nhà đầu tư, nhưng không phải mọi nhà đầu tư đều là doanh nhân. Sự khác biệt quan trọng giữa doanh nhân – cổ đông và nhà đầu tư – cổ đông đã gần như không được đề cập đến trong nhiều năm qua

Cải cách thể chế tạo đột phá mới cho phát triển

Cải cách thể chế tạo đột phá mới cho phát triển Cần phân định rõ “sân chơi” trong mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và cộng đồng xã hội, đảm bảo và “luật chơi” và cơ chế thực sự hiệu quả để bộ máy nhà nước đại diện cho quyền lợi đại đa …

Cải cách thể chế tạo đột phá mới cho phát triển Read More »

Tư duy thể chế vượt trội, ngang tầm thời đại

Nhà nước có năng lực và có trách nhiệm giải trình. Điều này tương ứng với việc hoàn thiện ba bộ phận quan trọng cần tôn trọng trong phát triển là kinh tế thị trường, xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền. Báo cáo Việt Nam 2035 nhấn mạnh các mục tiêu tăng …

Tư duy thể chế vượt trội, ngang tầm thời đại Read More »

Biệt dược cho những ‘căn bệnh trầm kha’ của kinh tế Việt Nam

Bằng trái tim đầy nhiệt huyết và nhân văn, những cuốn sách và nghiên cứu khoa học của GS. Phan Văn Trường như một lời tâm tình tri kỷ về những quý nhân, người đã dạy ông phẩm chất cần có của nhà lãnh đạo, làm thế nào để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, …

Biệt dược cho những ‘căn bệnh trầm kha’ của kinh tế Việt Nam Read More »