Xuất bản

Chiến lược: Định hướng trong một Thế giới Mới phức hợp

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM “Chiến lược: Định hướng trong một Thế giới mới phức hợp” là bản đồ về tương lai của doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo nhìn xa hơn, nhận biết và tận dụng cơ hội cũng như đối mặt với những thách thức. Tri thức được đúc kết trong cuốn sách này …

Chiến lược: Định hướng trong một Thế giới Mới phức hợp Read More »

ĐI TRONG THẾ GIỚI MƠ HỒ:

Cuốn sách \”Đi trong thế giới mơ hồ\” mô tả các cách thức định hướng, bao gồm các nguyên tắc tư duy và quy tắc hành động trong những điều kiện không chắc chắn và vô cùng phức hợp. Đây là những phương pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trong môi trường VUCA – môi trường với 4 đặc trưng chính: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức hợp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).

BỘ SÁCH THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Bộ sách THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ sẽ giúp bạn: Không phải “dò dẫm tìm đường”, biết cách để có thể trở nên khác biệt và rút ngắn con đường đi tới thành công; Hiểu đúng về quản lý, tức là quản lý được coi như một “nghề”, giống như “nghề phi công” hay “nghề bác sĩ”, chỉ cần học đúng một lần và thực hành liên tục để trở nên thuần thục; Quản lý “đúng” và “tốt”, đây là cách thức quản lý duy nhất mà một người cần phải có, cho dù làm việc ở lĩnh vực nào, là hiệu trưởng trường học, giám đốc bệnh viện, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng hay CEO của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ: NHỮNG ĐIỀU CỐT LÕI

Cuốn sách Quản lý: Những điều cốt lõi tổng kết những nội dung cốt lõi về quản lý đúng và tốt – cách thức quản lý duy nhất mà một người cần phải học cho dù là quản lý ở lĩnh vực nào, là hiệu trưởng trường học, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng hay CEO