BỘ SÁCH THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BỘ SÁCH THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Link đặt sách qua Tiki

Đăng ký đặt Bộ sách “Thực hành quản lý hiệu quả”

[contact-form-7 id=”394″ title=”Đăng ký đặt sách”]

Hoặc liên hệ hotline 0833660096 (Ms. Loan) để được hỗ trợ đặt sách.