Tháng Hai 2022

Tuyển dụng 02 vị trí: Nhân viên Kinh doanh và Nhân viên Marketing

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TUYỂN DỤNG: Với triết lý Con đường đúng; tương lai sáng, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), tổ chức khoa học, công nghệ chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược, được thành lập với mục đích chuyển giao hệ thống quản trị hiệu quả cho các doanh …

Tuyển dụng 02 vị trí: Nhân viên Kinh doanh và Nhân viên Marketing Read More »

Tuyển dụng Tư vấn trưởng dự án \”Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp\”

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TUYỂN DỤNG: Với triết lý Con đường đúng; tương lai sáng, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), tổ chức khoa học, công nghệ chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược, được thành lập với mục đích chuyển giao hệ thống quản trị hiệu quả cho các doanh …

Tuyển dụng Tư vấn trưởng dự án \”Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp\” Read More »

Bí quyết của Nghề quản lý được Giáo sư Fredmund Malik lần đầu tiên chia sẻ tại Việt Nam

Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã biên dịch thành công cuốn sách Quản lý: Những điều cốt lõi và phát hành rộng rãi đến bạn đọc cả nước. Để giúp các doanh nhân, nhà quản lý, có thể hiểu sâu hơn về cuốn sách và những bí quyết của nghề quản lý, ngày 17/2/2022, …

Bí quyết của Nghề quản lý được Giáo sư Fredmund Malik lần đầu tiên chia sẻ tại Việt Nam Read More »

SLEADER tư vấn tái cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, Công ty đang sản xuất và cung cấp các loại phân bón như đạm, lân, kali được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng. Các …

SLEADER tư vấn tái cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) Read More »

Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Thực hiện lộ trình triển khai Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo chiến lược (Sleader) đến năm 2025, ngày 26/1/2022, Viện trưởng Sleader đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đồng hợp, đồng thời, bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Hương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Là …

Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược Read More »