Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thực hiện lộ trình triển khai Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo chiến lược (Sleader) đến năm 2025, ngày 26/1/2022, Viện trưởng Sleader đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đồng hợp, đồng thời, bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Hương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Là đơn vị tác nghiệp trực thuộc Viện, Trung tâm Đồng hợp có chức năng triển khai hợp tác với các đối tác để ứng dụng phương pháp Đồng hợp vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp, thách thức lớn của tổ chức/ doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả dựa trên việc khai thác tối ưu trí tuệ tập thể.

ThS. Đặng Thị Hương Thảo, nhận bằng Thạc sĩ Tài chính tại trường Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh, đồng thời được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Năm 2019, cùng với các chuyên gia của Sleader, Đặng Thị Hương Thảo đã được Viện Malik, Thuỵ Sỹ đào tạo chuyển giao phương pháp Đồng hợp. Trao quyết định cho Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng, TS. Dương Thu nhấn mạnh: “Với kiến thức được tích lũy qua quá trình học tập tại Anh, cũng như kinh nghiệm thực tiễn quản lý các chương trình đào tạo cử nhân trình độ quốc tế, kết hợp với kinh nghiệm triển khai Đồng hợp cho các doanh nghiệp/ tổ chức tại Việt Nam, ThS. Đặng Thị Hương Thảo sẽ đảm đương tốt trọng trách mới được giao”.

TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược trao quyết định thành lập Trung tâm Đồng hợp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Đồng hợp, ThS. Đặng Thị Hương Thảo cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện đã tin tưởng và trao cho cơ hội để phát triển bản thân cũng như đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển của Viện đồng thời cam kết sẽ triển khai cung cấp dịch vụ của Trung tâm một cách chuyên nghiệp để phương pháp Đồng hợp được ứng dụng một cách rộng rãi, hiệu quả cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

ThS. Đặng Thị Hương Thảo, Giám đốc Trung tâm Đồng hợp

Như vậy, việc ra đời Trung tâm Đồng hợp sẽ tăng cường năng lực của Viện cũng như góp phần thực hiện sứ mệnh chuyển giao các mô hình và công cụ quản trị tiên tiến, hiện đại của phương Tây cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt.

Bài và ảnh: Viện Lãnh đạo Chiến lược