Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Thực hiện lộ trình triển khai Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo chiến lược (Sleader) đến năm 2025, ngày 26/1/2022, Viện trưởng Sleader đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đồng hợp, đồng thời, bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Hương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Là …

Thành lập Trung tâm Đồng hợp trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược Read More »