Webinar về Chuyển đổi chiến lược bằng mô hình và công cụ quản lý Malik

Trước tình thế khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, doanh nghiệp cần chuyển đổi chiến lược để thích ứng với trạng thái bình thường mới, nhưng bằng cách nào? Những công cụ quản lý nào được sử dụng để có thể giúp các doanh nghiệp chuyển đổi thành công? Nội dung sẽ được trao đổi …

Webinar về Chuyển đổi chiến lược bằng mô hình và công cụ quản lý Malik Read More »