Tháng Một 2022

Sleader và những dấu mốc quan trọng trong năm 2021

Nhìn lại năm 2021, Sleader tự hào với những thành tựu đạt được để vững bước vào năm mới 2022. Tại Hội nghị tổng kết, các thành viên của Viện đã nhất trí chọn lựa 5 sự kiện tiêu biểu – đại diện cho các lĩnh vực hoạt động trong năm 2021. Thứ nhất,  dự …

Sleader và những dấu mốc quan trọng trong năm 2021 Read More »

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045” Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cùng các chiến lược hợp phần tương ứng nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của Petrolimex, đó là trở thành một …

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) Read More »

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

– Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030” – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương …

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh Read More »