Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

– Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

– Chương trình đào tạo, huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh