sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Chương trình đào tạo, huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  Xem thêm