sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

  – Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty”; “Đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả cho cán bộ, nhân viên Công ty”

  – Dự án “Xây dựng & đào tạo chuyển giao quy trình thao tác chuẩn (SOP) dành cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng của Công ty”

  Xem thêm