ESG

Tiêu chuẩn ESG

ESG – Environmental (Môi trường); Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng.


Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phát triển bền vững theo ESG không còn là sự lựa chọn theo hướng “có thì tốt” mà trở thành “cần phải có”, và là tiêu chí đánh giá sự bền vững của doanh nghiệp.


Các nhà đầu tư đã chuyển trọng tâm sang đánh giá các yếu tố ESG nhiều hơn so với các chỉ số tài chính truyền thống. Mặc dù vẫn còn những hoài nghi, nhưng dòng tiền đổ vào các doanh nghiệp tuân thủ ESG nghiêm túc đang tăng mạnh chưa từng có. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư theo các tiêu chí này đã trở thành tất yếu không thể đảo ngược, đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại lợi ích bền vững cho các doanh nghiệp và xã hội.

Thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam thực hiện ESG

Sự thay đổi không ngừng của môi trường cùng với những tác động khôn lường đã khiến cho các cách tiếp cận và tư duy quản lý phổ biển đang sử dụng ngày càng kém hiệu quả và cuối cùng trở nên hoàn toàn không hiệu quả. Có thể nhận thấy một vài biểu hiện có tính điển hình của quản lý đang thịnh hành:

Áp lực về minh bạch thông tin và tuân thủ các chuẩn mực ESG

Biến đổi khí hậu

Xu hướng quốc tế về đầu tư có trách nhiệm và bền vững

Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng

Tiêu chuẩn lao động và nhân quyền của người lao động cần được cải thiện

Lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện ESG

Bảo vệ, tăng cường uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp

Quản lý rủi ro tốt hơn

Tiếp cận nguồn vốn xanh

Đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế

Tăng cường năng lực cạnh tranh

Thể hiện trách nhiệm xã hội và môi trường

SLEADER đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam thực hiện ESG

Đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế của SLEADER với hệ thống mô hình công cụ độc quyền được chuyển giao từ Viện Malik, Thụy Sỹ sẽ đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp đạt được những lợi ích trong việc đáp ứng bộ tiêu chuẩn ESG thông qua các hoạt động:

Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp so với tiêu chuẩn ESG

Tư vấn xây dựng chiến lược ESG phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thiết lập lộ trình chuyển đổi sang hành động ESG

Tư vấn ứng dụng tiêu chuẩn ESG vào vận hành và triển khai

Hướng dẫn xây dựng các chính sách, quy trình quản lý nội bộ theo các tiêu chuẩn ESG như môi trường, năng lượng, lao động...​

Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản trị ESG cho lãnh đạo và nhân viên trong doanh nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi