Tháng Sáu 2022

TS. DƯƠNG THU

• Chuyên gia về chiến lược, quản trị nhân sự và phát triển tổ chức • Kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam • Xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo, …

TS. DƯƠNG THU Read More »

Quản lý thông minh, xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số

Ngày 29/05/2022 vừa qua, TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã chia sẻ về Quản lý thông minh trong kỷ nguyên số tại sự kiện Cà phê doanh nhân, nằm trong chuỗi sự kiện Cà phê thứ Bảy do nhạc sĩ Dương Thụ tổ chức. Bước sang thế kỷ 21, …

Quản lý thông minh, xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số Read More »