Dành cho khu vực công

Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức

Tại sao cần đánh giá nền tảng phát triển tổ chức? Tổ chức không có nền tảng vững chắc mà chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực và lợi thế sẵn có thì sẽ không thể đứng vững, và có thể sụp đổ trước làn sóng của sự cạnh tranh mang tính toàn cầu, …

Tư vấn nền tảng phát triển tổ chức Read More »