Ký kết hợp tác Tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội

Ngày 16/8/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ ký kết xây dựng chiến lược giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội (GDC Hà Nội) và Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader). Tham dự lễ ký kết có TS. Dương Thị Thu, Viện …

Ký kết hợp tác Tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội Read More »