Tháng Tám 2020

Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển dự án

Giới thiệu nhà tuyển dụng: Với triết lý Con đường đúng, tương lai sáng, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), tổ chức khoa học, công nghệ nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược được thành lập với mục đích chuyển giao hệ thống quản trị hiệu quả cho các doanh …

Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển dự án Read More »

Tuyển dụng Chuyên viên Điều phối dự án

Giới thiệu nhà tuyển dụng: Với triết lý Con đường đúng, tương lai sáng, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), tổ chức khoa học, công nghệ nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược được thành lập với mục đích chuyển giao hệ thống quản trị hiệu quả cho các doanh …

Tuyển dụng Chuyên viên Điều phối dự án Read More »

Ký kết hợp tác Tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội

Ngày 16/8/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ ký kết xây dựng chiến lược giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội (GDC Hà Nội) và Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader). Tham dự lễ ký kết có TS. Dương Thị Thu, Viện …

Ký kết hợp tác Tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội Read More »