Khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

Ngày 4/11/2020 vừa qua, Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), kết hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho Chủ tịch UBND cấp xã trên toàn địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ, một tỉnh có nhiều tiềm năng …

Khai giảng chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 Read More »