Tháng Chín 2019

Lễ phát động chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây dựng trên …

Lễ phát động chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn Read More »

Khóa đào tạo cho Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Phú Thọ

Trong xu thế hội nhập phát triển như hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp xã đóng vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mỗi hộ gia đình, mỗi người dân. …

Khóa đào tạo cho Chủ tịch UBND cấp xã tại tỉnh Phú Thọ Read More »