Tháng Một 2020

Công ty Cổ phần Ngân Sơn: Kết quả từ việc Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho 2 phân xưởng

Nhằm mục đích cải tiến năng suất chất lượng, nâng cao ý thức trách nghiệm của người lao động, tính an toàn trong quá trình sản xuất, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo chiến lược (SLEADER) triển khai dự án “Áp dụng công cụ …

Công ty Cổ phần Ngân Sơn: Kết quả từ việc Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho 2 phân xưởng Read More »

Hội thảo Quản lý hiệu quả theo tư duy hệ thống: mô hình và công cụ thực hành

Nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp phương pháp quản trị tiên tiến dựa trên tư duy hệ thống, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER), Việt Nam và Viện Malik (Malik), Thụy Sỹ đã tổ chức Hội thảo “Quản lý hiệu quả theo tư duy hệ thống: Mô hình và Công cụ …

Hội thảo Quản lý hiệu quả theo tư duy hệ thống: mô hình và công cụ thực hành Read More »