Tháng Ba 2023

SLEADER chuyển giao Chiến lược cho DIC Holdings

Ngày 18/3, tại thành phố biển Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã phối hợp với DIC Holdings tổ chức Hội nghị chuyển giao Chiến lược phát triển của DIC Holdings đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bằng việc ứng dụng phương pháp Đồng hợp, một trong những công …

SLEADER chuyển giao Chiến lược cho DIC Holdings Read More »

Sleader – Đồng hành với khát vọng dẫn đầu của PVCFC

Sáng ngày 16/03/2023 tại Trụ sở chính ở Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) khởi động dự án: “Ứng dụng phương pháp Đồng hợp Malik trong xây dựng và triển khai chiến …

Sleader – Đồng hành với khát vọng dẫn đầu của PVCFC Read More »

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone đổi mới việc xây dựng chương trình hành động năm 2023 bằng ứng dụng Đồng hợp Malik

Xây dựng kế hoạch hành động khả thi và sát với thực tiễn luôn là một thách thức lớn đối với mỗi một doanh nghiệp, tổ chức và Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) cũng không ngoại lệ. Mặc dù là một đơn vị hiện đang hạch toán …

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone đổi mới việc xây dựng chương trình hành động năm 2023 bằng ứng dụng Đồng hợp Malik Read More »