SLEADER Teambuilding: Nỗ lực tạo đột phá năm 2020

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo chiến lược (SLEADER) tổ chức chương trình teambuilding đầy ý nghĩa dành cho các thành viên với mục đích gắn kết tinh thần tập thể, phát huy năng lực và tạo động lực cho mỗi cá nhân. Từ những ngày đầu thành lập, văn hóa doanh nghiệp luôn …

SLEADER Teambuilding: Nỗ lực tạo đột phá năm 2020 Read More »