Tháng Hai 2020

Hợp tác với Tổng công ty Hoá chất & Dịch vụ Dầu khí

Trong năm 2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã tư vấn cho Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) thực hiện các bước đi nhằm triển khai thành công Chiến lược phát triển PVChem đến 2025, tầm nhìn 2035. Nội dung tập trung vào 2 khâu …

Hợp tác với Tổng công ty Hoá chất & Dịch vụ Dầu khí Read More »