Tháng Bảy 2022

BỘ SÁCH THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Bộ sách THỰC HÀNH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ sẽ giúp bạn: Không phải “dò dẫm tìm đường”, biết cách để có thể trở nên khác biệt và rút ngắn con đường đi tới thành công; Hiểu đúng về quản lý, tức là quản lý được coi như một “nghề”, giống như “nghề phi công” hay “nghề bác sĩ”, chỉ cần học đúng một lần và thực hành liên tục để trở nên thuần thục; Quản lý “đúng” và “tốt”, đây là cách thức quản lý duy nhất mà một người cần phải có, cho dù làm việc ở lĩnh vực nào, là hiệu trưởng trường học, giám đốc bệnh viện, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng hay CEO của doanh nghiệp.

Sleader đồng hành cùng Tiến Nông đồng tiến trong khởi nghiệp lần 2

Trong 2 ngày 06 – 07/7/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã phối hợp cùng Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông tiến hành Chương trình đào tạo chuyển giao giải pháp tư vấn “Phát triển sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn, rẻ hơn”. TS. Dương Thu, Viện trưởng …

Sleader đồng hành cùng Tiến Nông đồng tiến trong khởi nghiệp lần 2 Read More »