Dự án đã thực hiện

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone

– Chương trình đào tạo “Đổi mới sáng tạo để thực thi chiến lược mới” dành cho Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa Thiết bị Viễn thông MobiFone (TMC) – Dự án “Đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (TMC) …

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone Read More »

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045” Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cùng các chiến lược hợp phần tương ứng nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của Petrolimex, đó là trở thành một …

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) Read More »

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

– Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030” – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương …

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh Read More »