Ứng dụng phương pháp Đồng hợp Malik để xây dựng chiến lược cho GDC Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ nội dung dự án tư vấn, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã tổ chức thành công Hội nghị Chiến lược theo phương pháp ĐỒNG HỢP của Viện Malik, Thụy Sỹ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội.   Năm 2020, tuy thị trường bị …

Ứng dụng phương pháp Đồng hợp Malik để xây dựng chiến lược cho GDC Hà Nội Read More »