Tháng Bảy 2020

Hành trình Giám đốc hiệu quả (CEE)

Với mục đích truyền tải những triết lý mới hướng tới một mô hình Quản trị hiệu quả, chương trình Giám đốc hiệu quả (CEE) được xây dựng với 6 chuyên đề đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) thực hiện từ ngày 11/7 đến ngày 26/7/2020. Chương trình Giám đốc Hiệu quả (CEE) gợi mở …

Hành trình Giám đốc hiệu quả (CEE) Read More »

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý dành cho Cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

Nằm trong khuôn khổ hợp đồng Tư vấn chiến lược phát triển dành cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) phối hợp cùng Công ty tổ chức chương trình đào tạo nâng cao “Năng lực quản lý” dành cho Cán …

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý dành cho Cán bộ quản lý cấp trung tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh Read More »

Quản trị thành công cùng khóa học Giám đốc hiệu quả (CEE)

Ngày 11/7/2020, Viện Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) tổ chức khai giảng chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC HIỆU QUẢ (CEE), lần đầu tiên được tổ chức tại VIệt Nam với một cách tiếp cận hoàn toàn mới về quản trị. Thế giới đang trải qua một trong những biến đổi lớn nhất trong lịch …

Quản trị thành công cùng khóa học Giám đốc hiệu quả (CEE) Read More »