sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • English
  • Tiếng Việt
 • X

  ThS. NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

  • Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán quản trị

  • Kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ; thiết lập hệ thống giá thành tiêu chuẩn, hệ thống kế toán và quy trình lập kế hoạch ngân sách, quản lý, theo dõi các dự án đầu tư

  • Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)

  • Đảm nhận các vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp: Phó Giám đốc – Trưởng bộ phận Dịch vụ Tư vấn và Giám đốc trung tâm đào tạo Vietsourcing, Giám đốc Tài chính Tổ chức DKT International tại Việt Nam, Giám đốc Thành viên được cấp phép của ECOVIS Global tại Việt nam (ECOVIS Licensee).

  Xem thêm