SLEADER tư vấn tái cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SLEADER tư vấn tái cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, Công ty đang sản xuất và cung cấp các loại phân bón như đạm, lân, kali được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng. Các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty còn có: khai thác khoáng sản (quặng Apatit, quặng Fenspat loại 1, quặng Fenspat loại 2, quặng Fenspat); sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng (đá xây đường, đá xây dựng, đá răm xanh 4×6, đá Perlite); nhiên liệu và chất đốt (than đá, than cám, than cục).

Hoạt động sản xuất và các sản phẩm chính của LAFCO

Năm 2021, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, LAFCO đang đứng trước những biến động của môi trường kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính những khó khăn đó đã tạo sức ép cho LAFCO cần phải tái cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường, thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới của môi trường và tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ban lãnh đạo Công ty xác định tái cơ cấu là nhằm tinh gọn lại các hoạt động, bộ phận, xây dựng quy trình phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để thực hiện thành công việc tái cơ cấu cũng đòi hỏi những thay đổi trong cơ chế quản lý và cơ cấu tổ chức.

Sau khi xem xét năng lực các đơn vị tư vấn trên thị trường, LAFCO đã tin tưởng và lựa chọn Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), một tổ chức khoa học, công nghệ có nhiều kinh nghiệm về xây dựng chiến lược và tái cơ cấu tổ chức, thực hiện dự án “Sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai”.

Với phương châm “làm cùng”, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược và Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đã xây dựng mô hình tổ chức mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, xác định rõ trách nhiệm và vai trò của các nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao trong Công ty.

Tại buổi tọa đàm về các giải pháp tư vấn giữa các chuyên gia Sleader và LAFCO, Ban lãnh đạo Công ty LAFCO nhận định rằng Tái cơ cấu tổ chức sẽ là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, đó là đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Toàn bộ các sản phẩm liên quan đến cơ cấu tổ chức mà Sleader xây dựng cho LAFCO sẽ giúp Công ty vận hành một cách chuyên nghiệp, có hệ thống, tạo nền tảng để đạt được mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành, có uy tín và thương hiệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai và trong cả nước.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader)