sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  JOSEF COELLEN

  • Phát triển chiến lược (chiến lược thị trường, chiến lược chức năng)
  • Phát triển tổ chức
  • Tái thiết kế cấu trúc và quy trình
  • 25 năm tư vấn và đào tạo
  • Quản lý của một công ty kiến trúc chuyên phát triển và lên kế hoạch cho các trung tâm mua sắm
  • Quản lý tạm thời của một công ty bán lẻ (thực phẩm)
  • Trưởng phòng Marketing công ty đặt hàng qua mail đồ may mặc phụ nữ
  • Nhiều kinh nghiệm khác trong lĩnh vực ngân hàng và xây dựng

  Xem thêm