ThS. LẠI MẠNH QUÂN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ThS. LẠI MẠNH QUÂN

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Phó Chủ tịch, Phó TGĐ Kinh doanh Công ty Bảo hiểm Tasco (TIC)

• Chuyên gia về chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự.

• Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp

• Đạt giải thưởng: “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN”, “Thành tích phát triển công tác cộng đồng người Việt Nam tại Lào”

• Đạt danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới ASEAN”.