TS. NGUYỄN NAM

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. NGUYỄN NAM

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia về ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý phức hợp

• Giải thưởng Australian Leadership Award 2011 của diễn đàn Australian Davos Connection (ADC)

• Phó Chủ tịch, Liên đoàn Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế (IFSR)

• Đồng sáng lập, Think2Impact™ Pty Ltd, Canberra, Úc; Liên minh thiết kế hệ thống và quản lý phức hợp, Đại học Adelaide, Úc

• Giảng viên, School of Integrative Systems, Đại học Queensland, Úc