sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  TS. NGUYỄN NAM

  • Chuyên gia về ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý phức hợp

  • Giải thưởng Australian Leadership Award 2011 của diễn đàn Australian Davos Connection (ADC)

  • Phó Chủ tịch, Liên đoàn Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế (IFSR)

  • Đồng sáng lập, Think2Impact™ Pty Ltd, Canberra, Úc; Liên minh thiết kế hệ thống và quản lý phức hợp, Đại học Adelaide, Úc

  • Giảng viên, School of Integrative Systems, Đại học Queensland, Úc

  Xem thêm