sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  TS. CONSTANTIN MALIK

  • Nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Sunium (Hà Lan) chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị xung đột và thay đổi

  • Chuyên gia về quản lý phức hợp, điều khiển học & mô phỏng sinh học Malik

  • Chuyên nghiên cứu ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý rủi ro và môi trường thay đổi

  • Chuyên gia tư vấn và thiết kế các mô hình hệ thống khả thi

  • Tác giả cuốn sách Ahead of Change. Edition MALIK. 1. Edition. Campus, 2010

  Xem thêm