TS. CONSTANTIN MALIK

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. CONSTANTIN MALIK

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Sunium (Hà Lan) chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị xung đột và thay đổi

• Chuyên gia về quản lý phức hợp, điều khiển học & mô phỏng sinh học Malik

• Chuyên nghiên cứu ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý rủi ro và môi trường thay đổi

• Chuyên gia tư vấn và thiết kế các mô hình hệ thống khả thi

• Tác giả cuốn sách Ahead of Change. Edition MALIK. 1. Edition. Campus, 2010