sleader
  • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

  • info@sleader.vn

    Hotline: 024 3201 1519

    • Tiếng Việt
    • English
  • X

    TS. CONSTANTIN MALIK

    • Chuyên gia hàng đầu về giải pháp quản trị thay đổi
    • Nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Sunium (Hà Lan) chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị xung đột và thay đổi
    • Chuyên gia về quản lý phức hợp, điều khiển học & mô phỏng sinh học Malik
    • Chuyên nghiên cứu ứng dụng tư duy hệ thống vào quản lý rủi ro và môi trường thay đổi
    • Chuyên gia tư vấn và thiết kế các mô hình hệ thống khả thi
    • Tác giả cuốn sách Ahead of Change. Edition MALIK. 1. Edition. Campus, 2010

    Xem thêm