Xây dựng hệ thống lương thưởng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Xây dựng hệ thống lương thưởng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tại sao cần xây dựng hệ thống lương, thưởng?

 • Một cơ chế trả lương, thưởng phù hợp sẽ vừa đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện theo đúng kế hoạch, vừa có thể tạo sự hài lòng và niềm tin nơi người lao động làm việc trong doanh nghiệp
 • Cơ chế lương thưởng thoả đáng đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được nhân tài
 • Xây dựng được thương hiệu nhà tuyển dụng với những giá trị hấp dẫn người lao động giúp thu hút nhân sự tiềm năng trong công tác tuyển dụng của mỗi doanh nghiệp

Doanh nghiệp được gì khi xây dựng hệ thống lương thưởng?

 • Thúc đẩy năng suất lao động và văn hoá doanh nghiệp
 • Hạn chế thái độ bất mãn, cảm xúc tiêu cực trong công việc và những xung đột lợi ích, hành vi kém lành mạnh giữa người lao động trong doanh nghiệp
 • Tạo ra động cơ phấn đấu và phát triển bản thân của nhân viên trong công việc
 • Thu hút nhân sự tiềm năng và giữ chân nhân tài
 • Giúp nhân viên hiểu về cách tính lương và những chênh lệch tiền lương giữa các vị trí công việc
 • Tăng tính gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế về chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp
 • Bước 2: Phân tích, xử lý số liệu
 • Bước 3: Tiến hành xây dựng và soạn thảo quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp
 • Bước 4: Đề xuất hệ thống lương, thưởng
 • Bước 5: Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến
 • Bước 6: Hoàn thiện và ban hành
 • Bước 7: Đánh giá, sửa đổi và bổ sung quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp