Tái cấu trúc doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vì sao cần tái cấu trúc?

 • Do thay đổi chiến lược phát triển nên doanh nghiệp cần tái cấu trúc để không xảy ra xung đột giữa mục tiêu và phương tiện
 • Chu kỳ kinh doanh đòi hỏi phải tái cấu trúc để không bị quán tính dẫn đến suy thoái
 • Để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng

Lợi ích của tái cấu trúc

 • Tạo ra nền móng vững chắc để triển khai các hoạt động kinh doanh
 • Tăng sức sống và hiệu quả phân bổ sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Nghiên cứu tài liệu
 • Bước 2: Khảo sát và đánh giá thực trạng
 • Bước 3: Đề xuất phương án tái cấu trúc
 • Bước 4: Tổ chức đồng hợp Malik
 • Bước 5: Tọa đàm xin ý kiến góp ý
 • Bước 6: Hoàn thiện phương án tái cấu trúc cùng các giải pháp thực thi