sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Tái cấu trúc doanh nghiệp

  Vì sao cần tái cấu trúc?

  • Do thay đổi chiến lược phát triển nên doanh nghiệp cần tái cấu trúc để không xảy ra xung đột giữa mục tiêu và phương tiện
  • Chu kỳ kinh doanh đòi hỏi phải tái cấu trúc để không bị quán tính dẫn đến suy thoái
  • Để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng

  Lợi ích của tái cấu trúc

  • Tạo ra nền móng vững chắc để triển khai các hoạt động kinh doanh
  • Tăng sức sống và hiệu quả phân bổ sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

  Các bước thực hiện

  • Bước 1: Nghiên cứu tài liệu
  • Bước 2: Khảo sát và đánh giá thực trạng
  • Bước 3: Đề xuất phương án tái cấu trúc
  • Bước 4: Tổ chức đồng hợp Malik
  • Bước 5: Tọa đàm xin ý kiến góp ý
  • Bước 6: Hoàn thiện phương án tái cấu trúc cùng các giải pháp thực thi

  Xem thêm