sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp

  Tại sao cần đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp?

  • Doanh nghiệp thiếu nền tảng vững chắc sẽ không có sự bứt phá cần thiết
  • Nhận diện đúng các yếu tố tạo nên nền tảng phát triển sẽ giúp các doanh nghiệp có những hành động phù hợp nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh
  • Đánh giá đúng thực trạng doanh nghiệp sẽ đưa ra các phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ lại nguồn lực một cách hợp lý, tạo đà phát triển vượt bậc và thành công bền vững

  Doanh nghiệp được gì khi đánh giá nền tảng phát triển?

  • Đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thực trạng doanh nghiệp hiện tại
  • Xây dựng nền móng vững chắc là động lực giúp chủ doanh nghiệp tự tin đổi mới sáng tạo
  • Phương pháp tiếp cận mới giúp cho doanh nghiệp có những thay đổi cần thiết trong quản trị doanh nghiệp

  Nội dung đánh giá

  Nền tảng phát triển doanh nghiệp được đánh giá bởi “tứ trụ”:

  • Chiến lược phát triển
  • Nguồn lực cốt lõi
  • Tinh thần doanh nghiệp
  • Thiết chế quản trị

  Các bước thực hiện

  • Bước 1: Thiết kế bảng khảo sát, câu hỏi phỏng vấn
  • Bước 2: Thực hiện khảo sát, phỏng vấn
  • Bước 3: Phân tích xử lý số liệu
  • Bước 4: Báo cáo tổng hợp
  • Bước 5: Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến
  • Bước 6: Hoàn thiện báo cáo đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp

  Xem thêm