Lãnh đạo chiến lược

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lãnh đạo chiến lược

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức chuyên sâu về tư duy chiến lược phát triển kinh tế – xã hội địa phương
 • Phương pháp tiếp cận mới về quản trị tài chính, quản trị nhân sự, định vị hình ảnh địa phương nhằm thực thi chiến lược thành công
 • Kỹ năng cốt lõi để phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý hiện đại và hiệu quả

                                                                             

Đối tượng tham gia:

Cán bộ Lãnh đạo đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố

Giảng viên:

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý, có tầm nhìn chiến lược, hiện  đang làm việc tại  các doanh  nghiệp, các tập đoàn kinh tế  lớn, các  trường đại học hàng  đầu của Việt Nam.

Nội dung khóa học:

 
STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
    1    Tư duy chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương
 • Chiến lược và sự thành công bền vững
 • Xây dựng và thực thi chiến lược
 • Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược
 • Quản trị chiến lược để phát triển trong môi trường bất định
   02 ngày
    2    Marketing địa phương
 • Marketing địa phương – tiếp cận mới trong khu vực công
 • Các công cụ thực hiện marketing địa phương
 • Kết hợp khu vực công với khu vực tư nhân trong marketing địa phương
 • Xây dựng chiến lược marketing địa phương
   02 ngày
    3    Lãnh đạo hiệu quả
 • Phân biệt quản lý và lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng và phong cách lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng động viên, khuyến khích
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp lãnh đạo
  02 ngày
    4    Quốc tế hóa hình ảnh lãnh đạo
 • So sánh phong cách lãnh đạo Đông – Tây
 • Văn hóa và hình ảnh lãnh đạo
 • Mối quan hệ của nhà lãnh đạo và xã hội
 • Xây dựng hình ảnh của nhà lãnh đạo mang tầm vóc quốc tế
   01 ngày
    5    Chiến lược quản lý tài chính gắn với phát triển nguồn thu
 • Ngân sách và cơ cấu nguồn thu ngân sách
 • Cân đối thu chi ngân sách gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • Chiến lược thu ngân sách của địa phương
   02 ngày
    6    Quản trị sự thay đổi
 • Nhận thức về thay đổi
 • Hoạch định và tiến hành thay đổi
 • Củng cố sự thay đổi
 • Các kinh nghiệm thực tiễn
   01 ngày
    7    Tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Tâm lý nhân viên và nhà quản lý trong công việc
 • Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc
 • Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả
 • Kinh nghiệm thực tiễn về tạo động lực
  01 ngày
    8    Áp dụng tư duy doanh nghiệp hoá vào thực tiễn công việc
 • Doanh nghiệp hóa – phương thức độc đáo để vận hành công việc
 • Nội dung của phương thức doanh nghiệp hóa
 • Cách thức vận dụng doanh nghiệp hóa vào thực thiễn công việc
  01 ngày
    Tổng thời lượng khóa học   12 ngày

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:  0965 965 368

Office phone:  024 32011519

Email:        [email protected]

Website:    www.sleader.vn