Nhà quản lý hiệu quả (MEE)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nhà quản lý hiệu quả (MEE)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

GIỚI THIỆU

Hiệu quả chống dịch Covid – 19 trong thời gian qua đã thể hiện phương thức quản lý sáng tạo của Chính phủ trong bối cảnh đặc biệt, trong đó nổi bật với việc xác định chiến lược, mục tiêu rõ ràng, làm những việc đúng, thực tiễn, phát huy điểm mạnh của thể chế và con người Việt Nam, sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ. Thực tiễn sinh động đó cho thấy, nếu có cách quản lý thích hợp, khu vực công hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả vượt trội, trên cả mong đợi.

Xuất phát từ bối cảnh trên, Viện Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã xây dựng Chương trình đào tạo Nhà Quản lý hiệu quả với mục đích trang bị cho các nhà quản lý ở khu vực công các giải pháp, kỹ năng, công cụ và đòn bẩy làm việc hiệu quả. Chương trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Viện Malik, Thụy Sỹ và tích hợp các yếu tố điều khiển học, tâm lý học và sinh học thành hệ thống quản lý hiệu quả, được vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của khu vực công ở nước ta.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Tạo sự vượt trội thông qua sử dụng các điểm mạnh của đối tượng quản lý để phát huy hiệu quả công việc
  • Làm cho những người bình thường tạo ra kết quả vượt trội
  • Tìm kiếm cơ hội và giải pháp thay vì chấp nhận hoàn cảnh và chờ đợi
  • Biến các công cụ hỗ trợ thành đòn bẩy giúp cho nhà quản lý làm việc hiệu quả.
  • Làm việc chủ động, năng suất mà vẫn tận hưởng niềm vui cuộc sống

NHỮNG AI THAM GIA KHÓA HỌC?

  • Lãnh đạo các cơ quan đơn vị
  • Cán bộ quản lý cấp trung
  • Các cán bộ nguồn

THỜI LƯỢNG: 02 ngày (04 buổi) do đơn vị bố trí

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT Chuyên đề Nội dung
1 Quản lý hiệu quả trong thời đại mới ·      Môi trường phức hợp VUCA 

·      Các yếu tố quản lý hiệu quả

·      Nhà quản lý hiệu quả

·      KPI của nhà quản lý hiệu quả

2 Hướng vào kết quả ·      Xác lập mục tiêu đúng 

·      Tập trung vào các điểm then chốt

·      Đóng góp vào tổng thể

·      Phương pháp làm việc cá nhân

·      Đánh giá hiệu quả làm việc

3 Vượt trội dựa vào điểm mạnh ·      Điểm mạnh – đòn bẩy cho sự vượt trội 

·      Điểm mạnh tổ chức

·      Điểm mạnh cá nhân

·      Sức mạnh cộng hưởng trong tổ chức

4 Tư duy tích cực Tạo dựng lòng tin ·      Nhận diện tư duy tích cực 

·      Phương pháp tạo ra Tư duy tích cực

·      Áp dụng Tư duy tích cực trong quản lý

·      Xây dựng giá trị niềm tin

·      Kỷ luật tự giác & Quản lý bản thân

Tổng thời lượng: 4 buổi

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:      0904 264 995 / 0965 965 368

Office phone: 024 3201 1519

Email:        [email protected]

Website:    www.sleader.vn