Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Để tăng năng lực của cán bộ chủ chốt nhằm thích ứng được với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ngày càng biến động khó lường, Lãnh đạo Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) đã triển khai Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành quản lý” với sự đồng hành của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER). Khóa học được tổ chức theo phương thức “học kết hợp với hành (learning by doing), tập trung vào ba chuyên đề thiết thực với mỗi một cán bộ chủ chốt, đó là: (1) Đổi mới sáng tạo theo tiếp cận Malik; (2) Thực hành quản lý chuyên nghiệp theo mô hình Malik, Thụy Sỹ; (3) Kỹ năng giải quyết vấn đề theo tư duy hệ thống. Điểm mới của khóa học là nội dung được thiết kế theo mô hình hệ thống quản lý hiệu quả do Giáo sư Malik phát kiến cộng với sự trợ giúp của các chuyên gia – giảng viên của SLEADER trong việc hướng dẫn ứng dụng vào công việc thực tiễn của từng học viên, đánh giá, giám sát quá trình thực hành qua các tọa đàm kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Khóa học được bắt đầu từ tháng 08 năm 2022, kết thúc vào tháng 4/2023. Kết quả thu được từ khóa học được Ban Lãnh đạo Trung tâm và các học viên rất hài lòng và đánh giá cao.

TS. Dương Thu và Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Trung Tâm trao đổi tại buổi đào tạo
TS. Dương Thu và Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Trung Tâm trao đổi tại buổi đào tạo

Thông qua chương trình đào tạo, các học viên được tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng mới của hệ thống quản lý Malik, sau đó ứng dụng ngay vào công việc thực tiễn của mỗi cá nhân. Hơn nữa, các học viên còn có cơ hội trao đổi và tương tác cùng giảng viên cũng như các đồng nghiệp một cách dân chủ, cởi mở. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ nhìn nhận các vấn đề dưới góc nhìn bao quát hơn, đưa ra giải pháp có tính hệ thống hơn, từ đó không chỉ nâng cao năng suất của đội nhóm, mà còn đóng góp vào kết quả chung của toàn Trung tâm.

Khác với các phương thức đào tạo thông thường, chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành quản lý” đã giúp học viên gắn kiến thức và kỹ năng với mục tiêu cá nhân ngay từ đầu và thực hành trong công việc một cách tự giác và liên tục, từ đó trở nên thành thục. Bên cạnh đó, sự “chăm sóc đặc biệt” của các giảng viên ở suốt giai đoạn chuyển giao đã giúp học viên có thể áp dụng các tri thức đúc kết được một cách hiệu quả trong mọi hoàn cảnh, cả trong công việc cũng như cuộc sống.

Các học viên thảo luận sôi nổi trong buổi đào tạo “Thực hành quản lý chuyên nghiệp”
Các học viên thảo luận sôi nổi trong buổi đào tạo “Thực hành quản lý chuyên nghiệp”

Chương trình đào tạo chuyển giao không chỉ cung cấp những kiến thức, kỹ năng cho các học viên mà còn tạo cơ hội thảo luận và chia sẻ cũng như các phương pháp làm việc mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Điểm mới này đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, tích cực của học viên Trung tâm trong suốt thời gian SLEADER đồng hành cùng Chương trình đào tạo.


Tin bài và ảnh: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER)