sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Kết hợp Đông Tây trong xây dựng và triển khai giải pháp tư vấn

  Bằng những nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn, Sleader giải mã bằng cách kết hợp một cách hài hoà giữa góc nhìn tổng hợp, sâu sắc của phương Đông với phân tích lý tính, mạch lạc của phương Tây. Vì vậy, các giải pháp tư vấn được đề xuất và triển khai sẽ vừa kế thừa được các giá trị văn hóa lâu đời của phương Đông, vừa có tính hiện đại, văn minh, phổ biến của phương Tây.

  Xem thêm