Thời gian thực hiện dự án nhanh nhất

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thời gian thực hiện dự án nhanh nhất

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sleader thực hiện các dự án tư vấn chỉ trong vòng 2 tháng, nhanh gấp 3 lần so với quy trình thực hiện thông thường nhờ ứng dụng các công cụ quản lý thông minh được chuyển giao độc quyền từ Viện Malik, Thụy Sỹ.