• Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Đội ngũ chuyên gia có tinh thần chinh phục

  Slaeder có đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cả trong nước và quốc tế. Ngoài năng lực chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú thì tinh thần chinh phục là một điểm khác biệt của các chuyên gia. Vượt qua các thách thức và xử lý được những vấn đề gai góc mà đối tác khách hàng đặt ra luôn là sứ mệnh mà các chuyên gia của Sleader luôn tự nhắc nhở mình thực hiện. Chính vì vậy, Sleader chỉ tập trung vào lĩnh vực khó và không dành cho số đông, đó là lãnh đạo chiến lược.

  Xem thêm