Tháng Ba 18, 2021

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI)

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thành lập năm 1997 với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia và là cơ quan thực hiện các chương trình, dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam. Viện Năng suất Việt Nam hiện tại phối hợp với APO

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Joshin

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Joshin (tên viết tắt:Joshin) được thành lập bởi các chuyên gia từng làm việc trong các tập đoàn lớn của Nhật Bản như: Toyota, Honda, Toto và Panasonic. Joshin sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp lớn.

Công ty ARFQUANT

Công ty ARFQUANT: Là công ty tư vấn được thành lập từ sự hợp tác của các chuyên gia đến từ châu Âu và Việt Nam trong các lĩnh vực Định giá bảo hiểm, Quản lý rủi ro và Tài chính doanh nghiệp. SLEADER phối hợp với Công ty ARFQUANT trong đào tạo kỹ năng …

Công ty ARFQUANT Read More »